Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym

praca inżynierska, broniona w WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU

WSTĘP .4
CEL I ZAKRES PRACY.6

ROZDZIAŁ I
1.System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.7
1.1 System bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym.8
1.2 Zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego. 8
1.3 Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.12
1.4 Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 13

ROZDZIAŁ II
2. Polityka bezpieczeństwa.15
2.1 Odpowiedzialność kierownictwa za stan bezpieczeństwa i higienę pracy
w zakładzie.15
2.2 Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracodawcy, pracowników oraz osób
kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.18
2.3 Systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.23

ROZDZIAŁ III
3. Zagrożenia występujące w polskim górnictwie węglowym.27
3.1 Pojęcie zagrożenia.27
3.2 Charakterystyka zagrożeń naturalnych występujących w zakładach górniczych.28
3.3 Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych działających
na górnika.51
3.4 Choroby zawodowe.53

ROZDZIAŁ IV
4. Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym.56
4.1 System zarządzania bezpieczeństwem w polskim górnictwie węgla kamiennego.57
4.2 Zakładowy system zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 59
4.3 Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w polskim górnictwie.60

PODSUMOWANIE I WNIOSKI.69

BIBLIOGRAFIA.70

image_pdf