Analiza i ocena struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa hotelowego

praca licencjacka, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, ma 78 stron

Wstęp
Rozdział I Struktura organizacyjna – wybrane problemy teoretyczne
1.Struktura organizacyjna – próba definicji
1.1. Ludzie i kultura jako wyznacznik struktury organizacyjnej
1.2. Próba definicji pojęcia
1.3. Funkcje struktury organizacyjnej
2. Rodzaje struktur organizacyjnych
2.1. Geneza racjonalnych rozwiązań strukturalnych
2.2. Podstawowe typy struktur organizacyjnych w praktyce
2.3. Inne typy rozwiązań strukturalnych – przejściowe i hybrydowe
3. Formalizacja
3.1. Istota, cel i etapy formalizacji
3.2. Dokumenty formalizujące strukturę organizacyjną
4. Istota zmian i procedura ich badania
5. Projektowanie usprawnień struktury organizacyjnej
5.1. Założenia projektowania usprawnień strukturalnych
5.2. Rodzaje projektów usprawnień struktury organizacyjnej
5.2.1. Metoda diagnostyczna projektowania organizacji
5.2.2. Metoda prognostyczna projektowania organizacji.
5.3. Ustalanie rozpiętości kierowania jako aspekt usprawniania struktur organizacyjnych – metoda UTARK
Rozdział II. Hotel Gdynia – krótka prezentacja
1. Charakterystyka Orbis S.A. i ACCOR
1.1. Charakterystyka OrbisS.A
1.2. Charakterystyka ACCOR
2. Charakterystyka hotelu Gdynia.
2.1. Informacje ogólne
2.2. Charakterystyka struktury organizacyjnej hotelu „Gdynia”
Rozdział III. Koncepcja modelu struktury organizacyjnej hotelu „Gdynia”
1. Założenia metodyczne badania struktury organizacyjnej hotelu „Gdynia”
2. Diagnoza struktury organizacyjnej hotelu „Gdynia”
2.1. Badanie celów i funkcji
2.2. Badanie rozczłonkowania
2.3. Badanie typowych zależności organizacyjnych
2.4. Badanie rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych
2.5. Analiza formalizacji struktury organizacyjnej
3. Wnioski diagnostyczne i próba stworzenia projektu usprawnienia struktury organizacyjnej hotelu
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków

image_pdf