Analiza i ocena rozwiązań informatycznych we współczesnej bankowości komercyjnej

ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PKO BP SA.

Wstęp
Rozdział I. Specyfika i rozwój informatyzacji banków
1.1. Historia rozwoju informatyzacji banków
1.2. Wpływ informatyzacji na działalność banków
1.3. Software i hardware w bankach
1.4. Specyfika polskiego sektora bankowości pod kontem informatyzacji
Rozdział II. Charakterystyka bankowych systemów informatycznych
2.1. Podział i rodzaje systemów informatycznych
2.2. Struktura i budowa modelowego systemu informatycznego w banku
2.3. Narzędzia i funkcjonowanie systemu
2.4. Zagrożenia i zabezpieczenia systemów bankowych
Rozdział III. Analiza porównawcza systemy operacyjnego PKO na tle konkurencji
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis ilustracji

image_pdf