Analiza i ocena procesów personalnych w organizacji

Praca magisterska, „ALMAMER” Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Ekonomiczny
86 stron, czcionka 13, półtora odstępu między wierszami

Wstęp

Rozdział 1. Polityka personalna w zarządzaniu organizacją
1.1.Pojęcie i zakres procesów personalnych
1.2.Modele zarządzania kadrami
1.3.Cele zarządzania kadrami
1.4.Uwarunkowania zarządzania kadrami

Rozdział 2. Składowe i charakterystyka procesów personalnych w najnowszej literaturze przedmiotu
2.1. Planowanie zatrudnienia
2.2. Pozyskiwanie pracowników
2.3. Ocenianie pracowników
2.4. System wynagradzania
2.5. Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników

Rozdział 3. Analiza procesów personalnych w Spółce „X” w odniesieniu do teorii praktyki zarządzania

3.1. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego
3.2. Cele i zasady funkcjonowania polityki personalnej Spółki „X”
3.3. Analiza stanowisk pracy
3.4. System wynagradzania i premiowania w Spółce „X”
3.5. System rekrutacji
3.6. Zarządzanie przez kompetencje
3.7. System okresowej oceny pracowników
3.8. Systemy szkoleń i zarządzanie karierami pracowników

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki:
Załącznik nr 1:
„SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁKI X”
Załącznik nr 2:
„PRZYDATNOŚĆ UPRAWNIEŃ KWALIFIKACYJNYCH
I MOZLIWOŚCI ZMIANY KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW”
Załącznik nr 3:
„OCENA KWALIFIKACJI DO ŚWIADCZENIA USŁUG”
Załącznik nr 4:
„ARKUSZ OCENY PRACOWNICZEJ”

image_pdf
Kategorie ZZL