Analiza i ocena efektywnych zmian struktury organizacyjnej

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2001 roku. Ma 64 strony.

1. Wstęp – cel i zakres pracy

2. Organizacja i zasady tworzenia struktur organizacyjnych
2.1. Analiza podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych
2.1.1. Klasyczne struktury organizacyjne
2.1.2. Analiza struktur organizacyjnych ze względu na rozpiętość kierowania
2.1.3. Nowoczesne struktury organizacyjne
2.2. Wybór skutecznej struktury organizacyjnej

3. Przedsiębiorstwo xxx jako obiekt badań
3.1. Rozwój przedsiębiorstwa xxx
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa xxx
3.3. Analiza struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie xxx
3.4. Transformacja struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie xxx

4. Zakończenie

5. Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL