Analiza i ocena bazy noclegowo-gastronomicznej w Jantarze

60 stron, 28 pozycji w bibliografii

1. Wstęp

2. Cel i zakres pracy

3. Charakterystyka terenu
3.1. Położenie geograficzne
3.2. Warunki naturalne
3.3. Ludność
3.4. Historia terenu
3.5. Klimat
3.6. Wody

4. Antropogeniczne cechy terenu
4.1. Zabytki
4.2. Muzea

5. Zagospodarowanie turystyczne regionu
5.1. Baza noclegowa (struktura gospodarstw)
5.2. Baza żywieniowa (stała i sezonowa)
5.3. Baza komunikacyjna (sieć dróg, środki transportu)
5.4. Baza turystyczna (sieć usług baseny, uzdrowiska, szlaki turystyczne, wykopaliska bursztynu, mistrzostwa w poławianiu bursztynu, itp.)

6. Badania własne
6.1. Motywy przyjazdu
6.2. Region w ocenie ankietowanych

7. Perspektywy rozwoju turystycznego w regionie
7.1. Moja przyszłość związana z Jantarem

Zakończenie
Bibliografia
Ankieta

image_pdf