Analiza finansowa Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji

66 stron, 25 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

Rozdział 1 Pojęcie i metody analizy finansowej 4
1.1. Pojecie analizy finansowej 4
1.2. Metody analizy finansowej 7
1.3.Analiza wskaźnikowa- wskaźniki zyskowności. 15
1.4. Wskaźnik bieżącej płynności. 18
1.5. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia. 21
1.6.Wskaźniki rynku kapitałowego. 23

Rozdział 2.  Charakterystyka Instytutu Przemysłowego Telekomunikacji. 25
2.1.Informacje o firmie. 25
2.2. Przedmiot działalności. 26
2.3. Aktywa firmy. 28

Rozdział 3. Analiza sprawozdań finansowych. 32
3.1. Analiza bilansu Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji 32
3.2. Analiza rachunku zysków i strat Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji 40
3.3. Analiza wskaźnikowa Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji 44

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
SPIS SCHEMATÓW 58
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 59

image_pdf