Analiza finansowa przedsiębiorstwa Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.

Praca magisterska obroniona w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ma 76 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie analizy finansowej
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.3. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach
1.5. Wykorzystanie analizy finansowej w strategicznym zarządzaniu

Rozdział 2. Charakterystyka spółki
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa
2.2. Przedmiot działalności
2.3. Główni udziałowcy spółki

Rozdział 3. Analiza ekonomiczna
2.1. Ogólna analiza aktywów spółki
2.1.1. Analiza majątku trwałego
2.1.2. Analiza majątku obrotowego
2.2. Ogólna analiza pasywów spółki
2.2.1. Analiza zobowiązań spółki
2.2.2. Analiza kapitału własnego
2.3. POKRYCIE MAJĄTKU KAPITAŁEM
2.4. WYNIKI SPÓŁKI

Rozdział 4. Analiza wskaźnikowa spółki

Rozdział 5. Analiza SWOT

Rozdział 6. Podsumowanie analizy spółki

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf