Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Stalprodukt S.A.

Praca licencjacka z 2002 roku z Białegostoku.

Wstęp

Rozdział 1. Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
1.1 Analiza bilansu
1.2 Metody szczegółowe – analiza wskaźnikowa.

Rozdział 2. Opis podmiotu badania ma przykładzie przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.
2.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
2.2. Przedmiot działalności.

Rozdział 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.
3.1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza systemów informatycznych.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf