Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa wielobranżowego X

101 stron, 32 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

Rozdział I Analiza finansowa w systemie rachunkowości 5
1.1 Funkcje współczesnej rachunkowości 5
1.2 Miejsce analizy finansowej w systemie rachunkowości 9
1.3 Kierunki wykorzystania analizy finansowej 19

Rozdział II Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa jako źródło analizy finansowej 30
2.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło rachunkowości 30
2.2. Treść sprawozdań finansowych 37

Rozdział III Metodyka analizy finansowej 53
3.1. Metody analizy finansowej 53
3.1.1. Badanie płynności finansowej 58
3.1.2. Ocena stopnia zadłużenia 59
3.1.3. Analiza sprawności działania 62
3.1.4. Analiza rentowności 64
3.2. Płaszczyzny analizy finansowej 66
3.3. Procedury analizy finansowej 70

Rozdział IV Ocena działalności przedsiębiorstwa wielobranżowego X S.J. 78
4.1. Przedmiot działalności X S.J. 78
4.2. Analiza finansowa w jednostce gospodarczej i jej wykorzystanie 81
4.3. Pozycja rynkowa i perspektywy rozwoju X S.j. 93

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 101
SPIS RYSUNKÓW 102

image_pdf