Analiza finansowa na przykładzie Netia Telekom Kalisz S.A.

Praca magisterska. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2003 r.

Wstęp

Rozdział I Istota i zakres analizy finansowej

1.1 Pojęcie analizy finansowej i jej znaczenie w zarządzaniu. 5
1.2 Przedmiot i zakres analizy finansowej . 14
1.3 Metody i etapy badań analitycznych. 16
1.4 Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej . 27

Rozdział II Elementy analizy finansowej

2.1 Analiza sytuacji majątkowej na podstawie pionowej oceny bilansu. 29
2.2 Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem pionowej
i poziomej oceny bilansu . 33
2.3 Analiza rentowności . 41
2.4 Analiza efektywności gospodarowania . 44
2.5 Analiza wspomagania finansowego . 49

Rozdział III Charakterystyka firmy NETIA S.A.

3.1 Historia i przedmiot działalności firmy Netia S.A. 52
3.2 Podstawowe produkty . 58
3.3 Umowy istotne dla działalności . 59
3.4 Podstawowe dane operacyjne . 60
3.5 Podstawowe dane finansowe . 61
3.6 Źródła finansowania . 62
3.7 Perspektywy – szanse i zagrożenia . 64

Rozdział IV Analiza finansowa NETIA Telekom Kalisz S.A.

4.1 Ocena sytuacji majątkowej na podstawie pionowej oceny bilansu . 68
4.2 Ocena sytuacji kapitałowo-majątkowej z wykorzystaniem poziomej
oceny bilansu . 73
4.3 Ocena rentowności . 80
4.4 Ocena efektywności gospodarowania . 83
4.5 Ocena wspomagania finansowego . 87

Wnioski końcowe . 88

Załączniki . 98

Wykaz literatury i innych źródeł informacji. 102

Wykaz tabel i rysunków . 105

Wykaz załączników . 106

image_pdf