Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Praca licencjacka, Wyższa Uczelnia Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, 82 str.

Wstęp

Rozdział I Wprowadzenie do problematyki analizy finansowej
1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa
1.2 Rodzaje analiz
1.3 Źródła informacji do oceny finansowej
1.3.1 Rachunek zysków i strat
1.3.2 Bilans
1.3.3 Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Rozdział II Analizy wskaźnikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa
2.1 Wstępna analiza bilansu
2.2 Wstępna analiza rachunku wyników
2.3 Zasady analizy wskaźnikowej
2.3.1 Wskaźniki płynności
2.3.2 Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu
2.3.3 Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów
2.3.4 Wskaźniki rentowności
2.3.5 Wskaźniki wartości rynkowej

Rozdział III Ocena kondycji finansowej KGHM S.A.
3.1 Charakterystyka działalności KGHM S.A.
3.1.1 Zasoby ludzkie
3.1.2 Struktura organizacyjna
3.1.3 Przedmiot działalności Spółki
3.1.4 Rynki zbytu
3.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych KGHM S.A.
3.2.1 Analiza dynamiki i struktury aktywów
3.2.2 Analiza dynamiki i struktury pasywów
3.2.3 Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat
3.2.4 Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
3.3 Analiza wskaźnikowa KGHM S.A.
3.3.1 Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
3.3.2 Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu
3.3.3 Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów
3.3.4 Wskaźnikowa ocena rentowności
3.3.5. Wskaźnikowa ocena wartości rynkowej
3.4 Ogólna ocena przedsiębiorstwa

Zakończenie
Streszczenie po angielsku
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki
Bibliografia

image_pdf