Analiza finansowa i strategiczna na przykładzie przedsiębiorstwa Śrubex

praca magisterska, ma 90 stron

Rozdział I
ANALIZA WSKAŹNIKOWA I JEJ ROLA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Rozdział II
POJĘCIE STRATEGII I ANALIZY STRATEGICZNEJ

Rozdział III
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE ,,ŚRUBEX” S.A.

Rozdział IV
OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ANALIZ WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

Rozdział V
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA ŚRUBEX S.A.

image_pdf