Analiza finansowa a potrzeby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

praca magisterska, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Wstęp

I. Istota i warunek zdolności kredytowej przedsiębiorstwa*

1 Pojęcie zdolności kredytowej
2 Czynniki decydujące o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

II Udział analizy finansowej w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
1 Pojęcie, przedmiot, zakres, funkcje analizy finansowej
2 Systemy wskaźników służących do oceny finansowej przedsiębiorstwa
2.1 Standardowe wskaźniki służące do oceny finansowej przedsiębiorstwa
2.2 Nowe wskaźniki oceny działalności podmiotu
2.3 Modele piramidalne
3 Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.1 Metody tradycyjne
3.2 Metody współczesne
III Ocena zdolności kredytowej badanego podmiotu
3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2 Prezentacja zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
3.3 Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel
Załączniki

image_pdf