Analiza ekonomiczno-finansowa Polfy Lublin S.A.

70 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.  Teoria analizy finansowej    3
1.1. Pojecie analizy ekonomiczno – finansowej i jej rola w gospodarce rynkowej    3
1.2. Podstawowe źródła informacji w badaniach analitycznych    7
1.3. Analiza wskaźnikowa, jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa    14
1.3.1. Płynność finansowa    15
1.3.2. Stopień zadłużenia    16
1.3.3. Ocena sprawności działania    18
1.3.4. Analiza rentowności    20

Rozdział II. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa Polfa Lublin S.A.    23
2.1. Geneza działalności    23
2.2. Oferta przedsiębiorstwa    29
2.3. Struktura organizacyjna    35

Rozdział III. Ocena sytuacji finansowej Polfa Lublin S.A.    42
3.1. Charakterystyka majątkowa    42
3.2. Charakterystyka kapitałowa    45
3.3. Relacje majątkowo – kapitałowe    48

Załączniki    60
Zakończenie    66
Bibliografia    67

image_pdf