Analiza ekonomicznej efektywności fuzji BZ I WBK

Praca licencjacka. Akademia Ekonomiczna

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. BANKI KOMERCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE
BANKOWYM
1.Pojęcie i ewolucja systemu bankowego w Polsce
2.Istota i zakres działalności banków komercyjnych
3.Istota procesu fuzji

II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BADANYCH BANKÓW JAKO SAMODZIELNYCH JEDNOSTEK
1.Charakterystyka działalności Banku Zachodniego S.A
2. Charakterystyka działalności Wielkopolskiego Banku Kredytowego
3.Prezentacja danych finansowych obu banków przed procesem fuzji

III.OCENA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA BANKU PO DOKONANIU PROCESU FUZJI
1.Istota połączenia
2.Działalność Banku Zachodniego WBK S.A
3.Ekonomiczne skutki przeprowadzonej fuzji

WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

image_pdf