Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa xxx na podstawie sprawozdań finansowych

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Ma 91 stron.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i rodzaje analiz ekonomicznych sporządzanych w przedsiębiorstwie.
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej.
1.2. Rodzaje i funkcje analiz ekonomicznych.
1.3. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz.
1.4. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej.
1.5. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach.
1.6. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu.

Rozdział 2. Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa
2.1. Źródła pozyskiwania kapitału.
2.2. Analiza wskaźnikowa.
2.2.1. Analiza płynności.
2.2.2. Analiza sprawności działania.
2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.
2.2.4. Analiza rentowności.

Rozdział 3. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa xxx.
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa.
3.2. Przedmiot działalności.
3.3. Spółki z udziałem kapitału przedsiębiorstwa
3.3.1. xxx 1 S.A.
3.3.2. xxx 2 Sp. z o.o.
3.3.3. xxx 3 Sp. z o.o.
3.3.4. xxx 4 Sp. z o.o.
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej przedsiębiorstwa xxx na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat.
3.4.1. Analiza bilansu.
3.4.2. Rachunek zysków i strat.
3.5. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej.
3.5.1. Płynność finansowa.
3.5.2. Ocena sprawności działania.
3.5.3. Analiza wspomagania finansowego.
3.5.4. Rentowność.
3.6. Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej.

Rozdział 4. Podsumowanie wyników badań.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf