Analiza dochodów i wydatków urzędu miasta X

72 strony, 34 pozycje w bibliografii

Wstęp

1. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
1.1. Trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego
1.2. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego
1.3. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego

2. Budżet jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
2.2. Opracowywanie i wykonywanie budżetu

3. Charakterystyka Urzędu Miasta X
3.1. Powstanie Urzędu Miasta X
3.2. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta X
3.3. Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu Miasta X

4. Analiza dochodów i wydatków Urzędu Miasta X
4.1. Specyfika gospodarki finansowej
4.2. Analiza dochodów i przychodów
4.3. Sposoby finansowania deficytu budżetowego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
AKTY PRAWNE
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

image_pdf