Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym

Praca broniona w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie na podyplomowym studium rachunkowości

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………………………………………………………3
Rozdział 1
METODY I STAWKI AMORTYZACJI……………………………………..5
1.1. Metody amortyzacji …………………………………………………………………………….5
1.1.1. Metoda liniowa…………………………………………………………………………5
1.1.2. Metoda degresywna…………………………………………………………………..6
1.1.3. Metoda specjalna………………………………………………………………………7
1.1.4. Metoda naturalna……………………………………………………………………….9
1.2. Stawki amortyzacji……………………………………………………………………………….9
1.2.1. Stawka podstawowa……………………………………………………………………10
1.2.2. Stawki podwyższone…………………………………………………………………..12
1.2.3. Stawki obniżone…………………………………………………………………………13
1.2.4. Stawki indywidualne…………………………………………………………………..13
Rozdział 2
TERMINY I TECHNIKA OBLICZANIA ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH……………………………………………………………16
2.1. Zasady ogólne………………………………………………………………………………………16
2.1.1. Okres amortyzacji………………………………………………………………………16
2.1.2. Termin rozpoczęcia odpisów……………………………………………………….17
2.1.3. Częstotliwość odpisów………………………………………………………………..18
2.1.4. Zakończenie odpisów amortyzacyjnych………………………………………..18
2.1.5. Szczególne zasady dokonywania odpisów……………………………………..18
2.2. Korekta odpisów amortyzacyjnych………………………………………………………….20
Rozdział 3
AMORTYZACJA JAKO KOSZT UZYSKANIA
PRZYCHODÓW……………………………………………………………………….22
3.1. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w prawie podatkowym…………22
3.2. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w prawie bilansowym………….24
ZAKOŃCZENIE……………………………………………………………………….26
Bibliografia………………………………………………………………………………..29
Spis tabel……………………………………………………………………………………31

image_pdf