Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

73 strony, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I
Istota i znaczenie amortyzacji środków trwałych 4
1.1. Środki trwałe jako przedmiot amortyzacji 4
1.2. Wartość początkowa środków trwałych podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych 13
1.3. Istota amortyzacji środków trwałych 22

Rozdział II
Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego 25
2.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 25
2.2. Metody amortyzacji 29
2.3. Stawki amortyzacyjne 38
2.3.1. Stawki podstawowe 38
2.3.2. Stawki podwyższone i obniżone 40
2.3.3. Stawki indywidualne 41
2.4. Ewidencja amortyzacji środków trwałych 42

Rozdział III
Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowych 47
3.1. Przedmiot amortyzacji 47
3.2 Metody i stawki amortyzacji 53
3.3.Specyfikacja zmian aktywów  trwałych 61
3.4. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w prawie podatkowym 65

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i wykresów 73

image_pdf