Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego

Praca licencjacka obroniona w Warszawie. Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Rachunkowość i controlling.

Wstęp. 2

Rozdział 1. Charakterystyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 3
1.1.Majątek, jako nieodzowny element działalności gospodarczej. 4
1.2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jako podmiot amortyzacji. 8
1.3 Metody wyceny składników majątkowych. 13
1.4  Inwentaryzacja składników majątkowych. 17

Rozdział 2. Metody amortyzacji składników majątkowych 22
2.1 Zasady i stawki amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym. 22
2.2 Klasyfikacja metod amortyzacji majątku 28
2.3 Metoda degresywna a liniowa 34
2.4 Przykłady amortyzacji majątku przedsiębiorstwa „X”. 39

Rozdział 3. Amortyzacja podatkowa a bilansowa na wybranych przykładach. 41
3.1 Zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 41
3.2 Różnice między amortyzacją podatkową a bilansową. 46
3.3 Praktyczne różnice w amortyzacji składników majątkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X”. 50

Zakończenie. 55
Bibliografia. 57
Spis tabel. 59

image_pdf