Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa

94 strony, 36 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych
1.1. Pojęcie środków trwałych i ich klasyfikacja
1.2. Wartość początkowa środków trwałych
1.3. Fizyczne i ekonomiczne zużycie środków trwałych
1.4. Ewidencja analityczna środków trwałych

Rozdział II. Zasady i metody polityki amortyzacyjnej
2.1. Istota, funkcje i zasady amortyzacji
2.2. Metody pomiaru zużycia
2.3  Procedura naliczania amortyzacji
2.4  Amortyzacja a koszt uzyskania przychodów – przepisy podatkowe

Rozdział III. Charakterystyka potencjału majątku trwałego w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa X
3.1 Charakterystyka i otoczenie przedsiębiorstwa X
3.2 Struktura majątku trwałego i źródła jego pochodzenia
3.3 Gospodarka środkami trwałymi  w przedsiębiorstwie
3.3.1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi
3.3.2. Analiza efektywności wykorzystania środków trwałych
3.4. Analiza sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa X
4.1 Przedmioty podlegające amortyzacji w przedsiębiorstwie
4.2. Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk przedsiębiorstwa
4.3. Amortyzacja, a stopień ryzyka osiągnięcia zysku
4.4. Wpływ metod amortyzacyjnych na kształtowanie wyniku finansowego

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf