Alians jako rodzaj strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa X

Praca magisterska z Warszawy

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. ALIANS JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Definicja aliansu strategicznego
1.2. Cele, formy i zakres aliansów
1.3. Rola aliansów strategicznych w zarządzaniu organizacją
1.4. Alianse w transporcie lotniczym
1.5. Strategia marketingu – mix
1.6. Charakterystyka sektora transportu lotniczego na świecie
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X
2.1. Historia przedsiebiorstwa X
2.2. Otoczenie firmy
2.3. Strategia X
2.4. Restrukturyzacja
2.5. Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność X
2.6. Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność X
Rozdział 3. ALIANSE X S.A. I ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Możliwości oraz zagrożenia wynikające z zawarcia aliansu
3.2. Wpływ aliansu na działalność marketingową X
3.3. Ocena zawartego aliansu
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf