Aktywizacja sprzedaży przedsiębiorstwa

83 strony, 18 pozycji w bibliografii

WSTĘP   3 str.

ROZDZIAŁ I

TEORETYCZNE PROBLEMY FUNKCJI SPRZEDAŻY   5 str.

1. PROGRAM PRODUKCJI   5 str.

2. CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW   14 str.

3. OBSZARY WYBORU W ZAKRESIE SPRZEDAŻY   20 str.

4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POLITYKĘ SPRZEDAŻY  .. 31 str.

ROZDZIAŁ II

REALIZACJA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE   36 str.

1. UWARUNKOWANIA DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU   36 str.

2. ANALIZA SPRZEDAŻY   41 str.

3. ANALIZA PRODUKTÓW STRATEGICZNYCH   55 str.

ROZDZIAŁ III

KIERUNKI AKTYWIZACJI SPRZEDAŻY   70 str.

1. ZMIANY W STRATEGII PRODUKTU   70 str.

2. USPRAWNIENIE DYSTRYBUCJI   72 str.

3. ZRÓŻNICOWANIE POLITYKI CENOWEJ   73 str.

4. INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH   74 str.

ZAKOŃCZENIE   77 str.

BIBLIOGRAFIA   80 str.

SPIS TABEL   82 str.

SPIS TABLIC   82 str.

SPIS RYSUNKÓW   83 str.

image_pdf