Agroturystyka w powiecie cieszyńskim

Jest to mojego autorstwa praca licencjacka opisująca charakterystykę i zagadnienia agroturystyki w powiecie cieszyńskim.

SPIS TREŚCI
WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I WSPÓŁCZESNE  ZAGADNIENIA AGROTURYSTYKI
1.1. Turystyka wiejska z agroturystyką 3
1.2. Aspekty prawne agroturystyki 9
1.3. Wpływ rozwoju gospodarstw agroturystycznych na wsie polskie 16
ROZDZIAŁ II AGROTURYSTYKA  JAKO FORMA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU WSI
2.1. Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 20
2.2. Rola doradztwa w przygotowaniu przedsięwzięć agroturystycznych 24
2.3. Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 36
2.4. Partnerstwo lokalne w procesie aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich w Polsce 41

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WIEJSKICH ORAZ AGROTURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW W POWIECIE CIESZYŃSKIM
3.1. Prezentacja powiatu oraz jego walorów turystycznych 54
3.2. Gospodarstwa agroturystyczne oraz ich rozmieszczenie 62
3.3. Rola ekologicznych gospodarstw agroturystycznych w Polsce 77

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84

image_pdf