Agroturystyka szansą rozwoju terenów wiejskich

50 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp 4
Rozdział I. Warunki prowadzenia działalności turystycznej 6
1. Działalność koncesjonowana i nie koncesjonowana 6
2. Warunki uzyskania zezwolenia 8
3. Działalności agroturystyczna 10
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 16
1. Istota agroturystyki 16
2. Cechy agroturystyki 18
3. Znaczenie agroturystyki 21
Rozdział III. Związek agroturystyki z innymi formami turystyki 25
1. Zakres działalności agroturystycznej 25
2. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 27
3. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 30
Rozdział IV. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich Orawy 35
1. Oferty gospodarstw agroturystycznych 35
2. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 39
3. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 40
Zakończenie 45
Bibliografia 47
Spis tabel 50

image_pdf