Agresja w opinii młodzieży w wieku gimnazjalnym

67 stron, 47 pozycji w bibliografii

Spis treści 2

Wstęp 3

Rozdział I Agresja w świetle literatury przedmiotu 5
1.Ogólna problematyka agresji 5
1.1.Pojęcie i rodzaje agresji 5
1.3. Skutki agresji 14
2. Młodzież wobec agresji 16
2.1. Przejawy agresji u młodzieży 16
2.2. Uwarunkowania agresji u młodzieży 20
3. Psychoprofilaktyka zachowań agresywnych u młodzieży 30

Rozdział II Opis badań własnych 34
1. Cel, problem oraz hipotezy badawcze 34
2. Techniki stosowane w badaniach 36
3. Charakterystyka osób badanych 38

Rozdział III Analiza wyników badań dotyczących rodzajów zachowań agresywnych wśród dzieci w szkole 40
1. Wyniki badań i interpretacja wyników 40
2. Wnioski pedagogiczne 51
3. Profilaktyka – proponowane środki zaradcze 52

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Aneks 62

image_pdf