Agresja i przemoc w szkole

71 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Agresja – zagadnienia podstawowe 5
1.1. Pojęcie agresji i przemocy 5
1.2. Rodzaje agresji 10
1.3. Analiza przyczyn agresji 13
1.4. Teorie dotyczące agresji 16
1.5. Agresja we współczesnej szkole 20

Rozdział 2. Metody badań własnych 29
2.1. Przedmiot i cel badań 29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 32
2.4. Teren i organizacja badań 34
2.5. Charakterystyka próby badawczej 36

Rozdział 3. Agresja i przemoc w szkole – analiza wyników badań własnych 39
3.1. Przejawy agresji 39
3.2. Miejsca przejawów agresji 50
3.3. Główni agresorzy szkolni 52
3.4. „Osoby zaufane” 54
3.5. Podsumowanie, dyskusja wyników 55

Bibliografia 61
Spis tabel 65
Streszczenie 67
Aneks 69

image_pdf