Agresja dzieci. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości

66 stron, 36 pozycji w bibliografii

STRESZCZENIE    2

WSTĘP    5

ROZDZIAŁ I. WYJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE    7
1.1Rodzina a rozwój osobowości    7
1.2 Funkcje rodziny    8
1.3 Sfery działania procesu socjalizacji dziecka    12
1.4 Kształtowanie się osobowości społecznej w rodzinie.    14
1.5 Rozwój uczuć w rodzinie    16
1.6 Rola uczuć w rozwoju dziecka    18
1.7 Wychowywanie przez pracę w rodzinie    20
1.8 Podstawowe formy działalności człowieka    22

ROZDZIAŁ II. NEGATYWNE CZYNNIKI ODDZIAŁYWUJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI    24
2.1 Klimat rygoru    25
2.2 Matka dominująca    26
2.3 Rodzina niepełna    26
2.4 Sytuacja socjalno-bytowa    27
2.5 Skutki braku środowiska rodzinnego    28

ROZDZIAŁ III. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA AGRESYWNOŚCI    30
3.1. Dlaczego dzieci stają się agresywne i stosują przemoc?    33
3.2 Agresja fizyczna    34
3.3 Agresja werbalna    35
3.4 Agresja instrumentalna    36
3.5 Agresja naśladowcza    36
3.6 Agresja frustracyjna    37
3.7 Autoagresja    38

ROZDZIAŁ IV. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH    39
4.1 Cel i problem badawczy    39
4.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze    40
4.3 Analiza materiałów źródłowych    43
4.4 Charakterystyka próby badawczej i terenu badań.    43

ROZDZIAŁ V. BADANIE I ANALIZA WNIOSKÓW BADAŃ    44
5.1 Wyniki badań ankietowych    47
5.2 Stenopisy  przeprowadzonych wywiadów    54
5.3 Wnioski    61

ZAKOŃCZENIE    62
BIBLIOGRAFIA    64
SPIS TABEL    66

image_pdf