Afryka Subsaharyjska w polityce Unii Europejskiej

84 strony, 106 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MIĘDZYNARODOWA ROLA UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Międzynarodowe cechy Unii Europejskiej 4
1.2. Rola i znaczenie Unii Europejskiej 8
1.3. Główne koncepcje integracji europejskiej 14
1.4. Kierunki międzynarodowej działalności Unii Europejskiej 19
1.5. Koncepcja procesów globalnego zarządzania 22

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA REGIONU SUBSAHARYJSKIEGO 24
2.1. Ogólna charakterystyka Czarnej Afryki 24
2.2. Przyczyny zacofania Afryki i główne problemy tam występujące 25
2.3. Charakterystyka wybranych konfliktów w Regionie Subsaharyjskim 32
2.3.1. Wojna w Angoli 32
2.3.2. Demontaż państwa w Somalii 35
2.3.3. Wojna domowa w Sudanie 39
2.4. Region Afryki w stosunkach międzynarodowych 43
2.5. Wolność gospodarcza a udział Afryki w globalnej gospodarce 48
2.5.1. Znaczenie Afrykańskiego Banku Rozwoju 48
2.5.2. Miejsce Afryki w gospodarce światowej 49

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ 52
3.1. Partnerstwo strategiczne Afryka- Unia Europejska 52
3.2. Unia Europejska wobec wojen i konfliktów w Afryce 57
3.3. Wojna z terroryzmem w relacjach UE- Afryka Subsaharyjska 61
3.4. Bezpieczeństwo energetyczne we współpracy UE- Afryka Subsaharyjska 62
3.5. Polityka Rozwojowa i Pomoc Humanitarna UE w Regionie Subsaharyjskim 64
3.6. Współpraca gospodarcza 71

ZAKOŃCZENIE 76

BIBLIOGRAFIA 78
image_pdf