Adaptacja Polaków w Wielkiej Brytanii

61 stron, 30 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Motywy wyjazdów Polaków do Wielkiej Brytanii
1.1. Motywy ekonomiczne
1.2. Motywy turystyczne

Rozdział II. Proces adaptacji do nowych warunków
2.1. Możliwości podjęcia pracy
2.2. nawiązywanie znajomości i przyjaźni
2.3. Adaptacja do codziennych warunków życia
2.4. Akulturacja jako źródło stresu

Rozdział III. Metodologia badań
3.1. Cel przeprowadzonych badań
3.2. Metody i narzędzia badawcze
3.3. Problemy badawcze
3.4. Hipotezy badawcze
3.5. Opis badanego środowiska

Rozdział IV. Przedstawienie wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf