Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim

praca licencjacka / Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie / stron 71

Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim.

(Na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Bartech” Sp. z o.o.)

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
TEORIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi
2. Zarządzani zasobami ludzkimi – ewolucja
3. Modele polityki personalnej
Model sita
Model kapitału ludzkiego
Model mieszany
4. Proces kadrowy w organizacji
Planowanie
Rekrutacja
Selekcja
Wprowadzenie do pracy
Szkolenie i doskonalenie
Motywowanie
Ocenianie
Przeniesienia

ROZDZIAŁ II
MIEJSCE I ROLA REKRUTACJI I SELEKCJI W PROCESIE KADROWYM

1. Opis stanowiska pracy – znaczenie.
2. Efektywna rekrutacja.
3. Źródła i metody rekrutacji.
3.1 Rekrutacja wewnątrz przedsiębiorstwa.
3.2. Rekrutacja na zewnątrz zakładu.
3.3. Podstawowe metody rekrutacji zewnętrznej.
Agencje doradztwa personalnego
Szkoły i uczelnie
Osoby polecane
Urzędy pracy
Internet
Headhunting
4. Podstawowe techniki(metody) selekcji.
Analiza pisemnych ofert
Rozmowa kwalifikacyjna
Referencje
Metoda biograficzna
Testy psychologiczne
Testy bazujące na pracy
Metoda grafologiczna
Assessment Centre
5. Alternatywy rekrutacji
Praca w nadgodzinach
Umowy zlecenia
Personel dodatkowy
Leasing pracowników
ROZDZIAŁ III
SPOSOBY REKRUTACJI I METODY DOBORU STOSOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANO – INSTALACYJNYM „BARTCH” SP. Z O.O.
1. Krótka charakterystyka firmy.
2. Działania kadrowe.
3. Rekrutacja.
3.1. Źródła wewnętrzne.
3.2. Źródła zewnętrzne.
4. Opis stanowiska pracy – Kierownik Robót.
5. Proces selekcji kandydatów.
6. Próba oceny metod stosowanych w firmie.

POSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf
Kategorie ZZL