Profesjonalizacja kadry kierowniczej na przykładzie przedsiębiorstwa X

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Ma 74 strony.

Wstęp

Rozdział 1. Menedżer, jego rola, funkcje i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.1. Cechy skutecznego i efektywnego menadżera
1.2. Role pełnione przez menedżerów
1.3. Rodzaje menedżerów a szczeble zarządzania
1.4. Menedżer doskonały
1.5. Umiejętności menedżera
1.6. Funkcje pełnione przez menedżerów

Rozdział 2. Uwarunkowania skuteczności menedżera
2.1. Czas menedżera i jego gospodarowanie
2.2. Zaangażowanie osobiste menedżera
2.3. Budowanie na zaletach
2.4. Koncentracja
2.5. Umiejętność podejmowania skutecznych decyzji

Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań profesjonalizacji kadry kierowniczej szczebla najniższego
3.1. Przedmiot i cele badań
3.2. Problemy i hipotezy
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka obiektu badań i badanej populacji

Rozdział 4. Wpływ umiejętności kierowniczych na sprawne kierowanie zespołami ludzi
4.1. Stan posiadanych umiejętności kierowniczych
4.2. Wymagane umiejętności kierownicze szczebla najniższego przedsiębiorstwa X
4.3. Stosowane w praktyce umiejętności kierownicze przez kierowników najniższego szczebla a sprawne kierowanie ludźmi

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL