Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników

76 stron, 13 pozycji w bibliografii

1. BSC teoria 3

2. Charakterystyka firmy i jej otoczenia – analiza strategiczna 12
2.1. Opis spółki BEEN 12
2.2. Analiza makrootoczenia 14
2.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego 20
2.3.1 Ocena atrakcyjności sektorów 20
2.3.2 Fazy życia sektorów 23
2.4. Analiza potencjału strategicznego BEEN 25
2.4.1 Analiza łańcucha wartości w BEEN 25
2.4.2 Portfel technologiczny BEEN 29
2.5. Ocena pozycji strategicznej firmy BEEN 31
2.5.1. Podstawowa konkurencyjność firmy 31
2.5.2. Macierz McKinsey’a 32
2.5.3. Analiza SWOT 35

3. Wizja i propozycja misji firmy 39

4. Wnioski z analizy strategicznej jako podstawa sformułowania założeń strategii 43

5. Założenia strategii 47
5.1. Wybór strategicznych kierunków działania 48
5.2. Wybór rynków (sektorów) 49
5.3. Propozycja działań strategicznych 51
5.4. Celowość, wykonalność i akceptowalność działań 55
5.5. Ocena ryzyka 56

6. Opracowanie BSC 58

7. Plany operacyjne i budżet 67

8. Podsumowanie i wnioski 75

9. Bibliografia 77

image_pdf