Zbigniew Gazda „Poradnik metodyczny i przewodnik bibliograficzny do pisania prac dyplomowych na kierunku ekonomia”

Książka skierowana jest przede wszystkim do studentów ekonomii przygotowujących pracę licencjacką lub magisterską. Nie jest łatwo napisać dobrą pracę. Wymaga od pisarza odpowiedniego przygotowania metodycznego i merytorycznego, a przede wszystkim uświadomienia sobie, że jest to niezwykle ważny element systemu studiów. Taka praca jest „wizytówką” absolwenta, potwierdzającą, jak wykorzystał okres studiów i czy jest przygotowany do pełnienia ról zawodowych.

Wytworzenie udanej pracy w zakresie pracy dyplomowych nie stanowi sprawy łatwej. Takie działania wymagają od osoby piszącej odpowiedniego przygotowania i to zarówno w zakresie metodycznym, jak też w zakresie merytorycznym.

W głównej mierze to chodzi o to, iż czytelnik musi zdawać sobie sprawę z takich oto działań mówiących o tym, iż całkiem ważny składnik w systemie studiowania to właśnie napisanie odpowiedniej pracy.

Nie można też zapominać o tym, że praca stanowi wizytówkę takiego oto absolwenta, która świadczy o działaniach, jakie to zostały wykorzystane w czasie studiów i również to, czy jest takowy student gotowy do spełnienia ról w zakresie zawodowym.

Na pozytywną ocenę tejże książki wpływa fakt, że ta oto książka zawiera wykaz skrótów, jakie są najczęściej zastosowane, jak również zawiera też poradnik metodyczny, wprowadzenie do metodologii badań społecznych, podstawowe obszary i narzędzia analizy ekonomicznej, jak również praca zawiera też poradnik metodyczny, a mianowicie ogólny algorytm postępowania badawczego, plan wykonywania pracy, niektóre zalecenia dotyczące wykonania formalnej strony pracy, przykładowy układ strony tytułowej pracy, przykładowy plan wykonania pracy, wzór oświadczenia, przykładowa notatka z przestudiowanej książki, przepis na dobrą pracę licencjacką/magisterską, załącznik w postaci przykładowych tematów prac.

W części drugiej zawarty jest przewodnik bibliograficzny, akty prawne, analiza finansowa, finanse, rachunkowość i bankowość, ubezpieczenia i zarządzanie finansami firmy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, bezrobocie, ekologia, etyka biznesu, giełda, gospodarka światowa: historia, globalizacja i internacjonaliza (integracja) oraz też wiele innych elementów.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005