Umberto Eco „Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów”

Na pozytywną ocenę książki może z całą pewnością wpłynąć to, iż autor jest znanym i wykształconym autorytetem w tejże dziedzinie. Książka ma formę poradnika dla studentów rozpoczynających pisanie prac magisterskich.

Opisywana pozycja jest podzielona na części, co ma ułatwić czytelnikowi rozpoczęcie, kontynuowanie pisania, oraz zakończenie pisania pracy. W książce zawarte są porady w zakresie wyboru promotora, jak też w zakresie wyboru odpowiedniego dla siebie tematu pracy, by student mógł napisać jak najlepszą pracę.

Kolejne części książki dotyczą zbudowania warsztatu pracy czyli przykładowo wyboru książek, które stanowić będą źródło do napisania pracy i które zamieszczone będą w bibliografii. Autor książki podkreśla ważność napisania planu pracy, zanim przystąpi się do pisania pracy, gdyż jest podstawą, kręgosłupem, fundamentem całej pracy.

Książka zawiera wskazówki odnośnie pisania przypisów, jak też wskazówki zastosowania zdobytego materiału, oraz też zastosowania odpowiedniej argumentacji, jak też wskazówki w zakresie redagowanie tekstu, wraz z umiejętnością stworzenia aneksów i spisów.

Autor polecanej publikacji napisał tę książkę z myślą o tym, iż osoba, która skorzysta z tego oto poradnika do napisania pracy dyplomowej, w przyszłości wykorzysta też te informacje w swym życiu zawodowym. Autor książki w swej publikacji uczy porządkowania tego, co człowiek myśli oraz uczy też porządkowania znalezionych informacji. Ważne jest też to, że język książki jest czytelny, jasny, prosty i przystępny dla studenta.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009