Radosław Zenderowski „Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej”

Jak wiadomo, praca magisterska ma być m.in. sprawdzianem opanowania przez studenta warsztatu naukowego. Cóż, jeśli dokładnie przeczytasz tę książkę – otrzymasz zestaw narzędzi do tego warsztatu oraz „instrukcję ich użytkowania”. Zwykle wszystkie „instrukcje” są napisane hermetycznie technicznym, niezrozumiałym językiem i są nudne.

Książce Radosława Zenderowskiego nie można zarzucić czegoś podobnego. Wręcz przeciwnie, jest przystępna, napisana z dużym poczuciem humoru. Jest czytany z zainteresowaniem. I choć z przymrużeniem oka traktuje potencjalnych mistrzów z szacunkiem i bardzo poważnie podchodzi do ich dylematów. Jako doświadczony promotor wielu prac magisterskich naprawdę trudno mi coś zarzucić w treści (i formie) tej książki.

Książka Radosława Zenderowskiego jest o charakterze praktycznym, jeśli chodzi o poradnik dla osób, które piszą wszelakie prace dyplomowe, podczas szczególnego uwzględniania pracy magisterskiej. Adresowanie swe w głównej mierze ma do studentów różnych kierunków studiów, i na przeróżnych etapach w zakresie przygotowania prac magisterskich, jak również do tych studentów, którzy to chcieliby już wcześniej zapoznawać zasady odnośnie pisania prac dyplomowych.

Warte jest podkreślenia to, iż pozycja zawiera szereg różnych informacji, a mianowicie chodzi tu o praktyczne rady, które to umożliwiają unikanie sporej ilości popełnianych błędów w zakresie natury formalnej, a dość często są pozycje kompromitujące wiele autorów prac magisterskich, dyplomowych i licencjackich.

Opisywana pozycja ma szereg pozytywnych cech, warto też powiedzieć tu o tym, ze ma w swym składzie, aż pięć części oraz posiada aneks. I tak oto, w części pierwszej zawiera informacje o podstawowych regułach powiązanych z metodologią, a które to dotyczą treści pracy. Poprzez konsekwentne ich zastosowanie dostaje się gwarancję, w zakresie tego, że praca stanowić będzie w sposób dobrze myślowo pojęty spójną całość, która jest uporządkowana.

Natomiast, jeśli chodzi o część drugą, to w niej oto zaprezentowane są wymogi w zakresie stron technicznych oraz w zakresie wizualnym napisanej pracy, oraz w zupełnej trosce o to, aby to co pisze przyszły magister było estetyczne oraz tez żeby było praktyczne podczas czytania.

Takie praktyczne działania wynikają po części z faktu, iż jeśli odniesienie do wszelkich szczegółów w zakresie pewnych tekstów (np. przypisów), gdyż są tam pewne normy, których to porządne zastosowanie, co ułatwia przekazywanie treści. Poprzez przestrzeganie takich to oto standardów w działaniu i w funkcjonowaniu powoduje, że mamy do czynienia z komunikatywnością pracy. Z kolei w części trzeciej mieszczą się rady w zakresie praktycznym oraz wszelakie porady, które to oto dotyczą określonego procesu w zakresie przygotowywania prac dyplomowych. Część czwarta opisuje przygotowania, jakie należy uczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się w trakcie egzaminu magisterskiego. Część piąta dotyczy plagiatów.

CeDeWu, Warszawa 2020