Przemysław Grzybowski, Krzysztof Sawicki „Pisanie prac i sztuka ich prezentacji”

Posługując się bardzo przystępnym językiem, autorzy przedstawiają czytelnikowi zarys zasad pisania na ocenę – od ćwiczeń szkolnych po artykuły naukowe i referaty seminaryjne.

Doradzają, co przeczytać i jak napisać dobry artykuł; jak najlepiej znaleźć i zebrać informacje na warsztaty pisarskie; jakich błędów unikać pisząc prace i przekazując je ewaluatorom; jak dopracować formalną stronę tekstu i poprawnie go zilustrować; na co zwrócić uwagę przy zbieraniu i przetwarzaniu materiałów przy pomocy komputera; jak przygotować tekst do druku; jak zachowywać się podczas wystąpień publicznych w szkole i na konferencji naukowej; jak korespondować z lektorem i współpracować podczas seminarium dyplomowego itp.

Przemysław Paweł Grzybowski oraz Krzysztof Sawicki autorzy książki pt. „Pisanie prac i sztuka ich prezentacji” doradzają w tej pracy, w jaki sposób można pisać wartościowe prace, a mianowicie piszą o tym, że za podstawę takiego działania stanowi czytanie odpowiednich materiałów. Trzeba zatem dobierać takie lektury, które są określane przez tych oto autorów jako „wybuchowe”, gdyż z powodu zawartych w nich treści powodują oddziaływania w postaci przeżyć, doznawania inspiracji.

Oprócz powyższego, w tejże oto książce pojawiają się rady w zakresie tego, by nie opierać się tylko i wyłącznie na jednym źródle. Trzeba też poszukiwać podstaw do pisania swych prac w wielu książkach, w wielu dziełach, które mają swe podstawy w dziełach jakże uznanych, autorstwa znanych ludzi i specjalistów w danej dziedzinie. I nawet jeśli takie oto pozycje trzeba czytać kilka razy, to warto jest to zrobić by zrozumieć taki tekst i mieć solidną podstawę do napisania wartościowej pracy.

Poprzez posługiwanie się jakże to całkiem dobrym językiem, autorzy pokazują czytelnikom zagadnienia w zakresie zasad odnośnie pisarstwa naukowego w przeróżnych sytuacjach, a mianowicie chodzi tu o zarówno szkolne prace, które to oto są potem poddawane ocenie, aż po artykuły o tematyce naukowej. Z odpowiednim tylko sobie poczuciem humoru zamieszczają oni porady, w zakresie tego jakie to pozycje trzeba czytać, w jaki sposób podejmować się prób czytania, po to by można było napisać jak najlepszą pracę w danej dziedzinie.

W tej oto książce autorzy również mówią o sposobach najlepszego wyszukiwania wszelakich informacji oraz również w jaki to oto sposób doprowadzać do zgromadzenia ich na potrzeby w zakresie warsztatu pisarskiego. W niniejszej oto pozycji znaleźć można również rady, odnośnie błędów, których trzeba by było uniknąć podczas napisania wszelakich prac, jak również w jaki sposób trzeba by było je oddawać osobom oceniającym.

Impuls, Kraków 2010