Poprawa konkurencyjności firm za pomocą aliansów strategicznych

64 strony, 25 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I:
FORMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE ALIANSÓW STRATEGICZNYCH ORAZ PRZYCZYNY ICH ZAWIERANIA 6
1.1 Pojęcie i historia aliansów    6
1.2 Przesłanki zawierania aliansów    10
1.3 Dostosowanie formy aliansu do zakresu działalności i celów partnerów 15

ROZDZIAŁ II:
ZASTOSOWANIE PROCESÓW TWORZENIA ALIANSÓW DO POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI FIRM 25
2.1 Alianse jako rodzaj strategii konkurencyjnej 25
2.2 Cechy i korzyści aliansów    28
2.3 Czynniki determinujące sukces aliansu 29
2.4 Zarządzanie aliansami 34

ROZDZIAŁ III:
POLSKI KONCERN NAFTOWY – ANALIZA FIRMY I JEJ OTOCZENIA 39
3.1 Historia i otoczenie firmy    39
3.2 Produkty, towary i usługi Polskiego Koncernu Naftowego 42
3.3 Analiza SWOT 44

ROZDZIAŁ IV:
STRATEGIA ROZWOJU FIRMY NA RYNKU 50
4.1 Marka firmy  50
4.2 Kanały marketingowe 52
4.3 Promocja firmy    54

ZAKOŃCZENIE    58
SPIS  TABEL I  RYSUNKÓW 61
BIBLIOGRAFIA    62

image_pdf