Paweł Wimmer „Napisz pracę dyplomową w Microsoft Word”

Setki tysięcy uczniów, studentów i naukowców piszą prace okresowe, dyplomowe, magisterskie, doktoranckie, habilitacyjne, a wreszcie prace naukowe w formie artykułów lub książek. Takie prace muszą zawierać nie tylko tekst poddawany krytycznej ocenie przez czytelników, nauczycieli i recenzentów, ale także poprawne technicznie. Podręcznik opisuje szereg technik umożliwiających stworzenie przy pomocy najczęściej używanego edytora tekstu jakim jest Microsoft Word – narzędzia niezbędnego w każdej pracy aspirującej do tytułu naukowego lub dyplomowego. Poradnik w praktyczny i przystępny sposób pokazuje, jaka jest istota tych elementów i jak z nich korzystać, tak aby praca była informacyjna i przejrzysta, aby nie zawierała nieaktualnych odniesień – jednym słowem, aby poprawnie spełniała swoje zadanie.

Atutem książki są kolorowe zdjęcia oraz rysunki, co pomaga czytelnikowi w sposób wizualny zobaczyć, jak pewne elementy graficzne w pracach dyplomowych powinny wyglądać.

Książka ta jest cennym nabytkiem dla osób, które potrzebują pomocy lub skonsultowania się w zakresie technicznego obrazu pracy akademickiej. Wynika to z tego, że prace okresowe, jak również też prace dyplomowe, jak też prace magisterskie, również prace doktorskie oraz prace habilitacyjne, prace naukowe mające postać artykułów czy też takie mające postać książek, są poddawane ocenie, niejednokrotnie krytycznej przez osoby, które czytają te oto publikacje.

Książka opisuje wiele metod służących stworzeniu w sposób techniczny pracy naukowej czy też pracy dyplomowej. Pozytywem tej książki jest to, iż posiada ona praktyczne, jasne i czytelne informacje odnośnie posługiwania się zasadami pisania pracy, po to by praca była jak najlepsza, przejrzysta, jak również nośna informacyjnie i nie miała żadnych źródeł nieaktualnych.

Self Publishing, Warszawa 2010