Krystyna Wojcik „Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską”

To już dziewiąte wydanie tego poradnik dla osób przygotowujących naukowe prace promocyjne – to już samo w sobie jest dobrą rekomendacją tej książki – zły poradnik miałby jedno wydanie i nikt nie chciałby go więcej wydawać.

Dobór treści poradnika jest podporządkowany nie tylko podstawowym, ale także bardzo specyficznym potrzebom autorów prac ze wszystkich trzech poziomów edukacji akademickiej. Pozwoli im to uniknąć niepotrzebnego stresu, osiągnąć satysfakcję z wyników studiów i przygotować dobrą pracę naukową promującą tytuł zawodowy licencjata i magistra oraz stopień doktora, spełniającą kryteria wskazane w najnowszych przepisach o szkolnictwie wyższym.

Pozycja godna polecenia dla każdego, kto potrzebuje informacji odnośnie pisania prac akademickich. Za pozytywną oceną książki przemawia zarówno jej strona wizualna, jak również też strona merytoryczna.

Czytelnika biorącego do rąk książkę przyciąga optymistyczna i interesująca okładka książki. Jest to nowe, wznowione wydanie i dlatego książka ta zawiera aktualne i praktyczne porady w zakresie pisania zarówno prac licencjackich, jak też magisterskich oraz dyplomowych.

Autorka w bardzo przystępny sposób przedstawia rozwiązania problemów, jakie mogą napotkać studentów i doktorantów w procesie przygotowywania swojej pracy promocyjnej.

Poradnik zawiera wiele praktycznych przykładów, wzorów i schematów – w tym wzory stron tytułowych, notek bibliograficznych i przypisów.

Cenne wskazówki są przeznaczone dla autorów prac licencjackich, jak również też prac magisterskich, jak i prac doktorskich. W opisywanej książce uwagę trzeba zwrócić również na ukazanie rozwiązań najważniejszych problemów, np. informacje odnośnie norm, które regulują zagadnienia pisania prac, konstruowanie pracy, źródła, sposób cytowania, przypisy, struktura bibliografii, sposoby na przeprowadzenie badań.

Ważne jest też pokazanie czytelnikowi różnic w przypadku pisania prac licencjackich, prac magisterskich oraz prac doktorskich.

Z podręcznika mogą skorzystać nie tylko autorzy akademickich prac promocyjnych, ale także ich promotorzy. Jeśli nie posiadają odpowiednich standardów uczelni macierzystej, mogą rzetelnie skierować swoich studentów do tego przewodnika, ponieważ w jego głównych zaleceniach wpisuje się on w dominujące tendencje w tej dziedzinie. Dzięki temu podczas seminariów dyplomowych i konsultacji można zaoszczędzić sporo czasu.

Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015