Jerzy Apanowicz „Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne”

Ta książka będzie przydatna dla tych, którzy są zgodni co do tego, iż rozwijanie wszelakiej wiedzy potrzebuje dość mądrych mentorów oraz również tych, którzy chcieliby posiadać wiedzę młodych ludzi.

Pan Jerzy Apanowicz, jest autorem książki pt. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Prace doktorskie, Prace habilitacyjne i w swej książce zawiera cenne rady. Jest to wzór stanowiący przykład niewielu prac naukowych, które dotyczą wyjaśniania w sposób kompleksowy opisywania zasady oraz również też wszelakich procedur w zakresie napisania prac doktorskich, jak również też habilitacyjnych oraz również zrealizowania wszelakich karier naukowych w naszym kraju.

Publikacja Jerzego Apanowicza pełni dużą rolę w przeprowadzonych badaniach, jak również w pracach naukowych pochodzących z zakresu zarówno zarządzania oraz też z zakresu ekonomii z tego oto powodu winna ona pozostać poddana wpisowi na wszelaką listę odnośnie lektur, które są obowiązkowe dla najmłodszej kadry naukowej, jak również też dla grona profesorów. Nie można zapominać o tym, że rozwój naukowy potrzebuje w miarę systematycznego, jak również też cierpliwego podejmowania badań w zakresie teoretycznym oraz w zakresie empirycznym.

Ważne również jest opanowanie w zakresie pisania w postaci naukowej, jak również jeśli chodzi o wdrożenie procedur zrealizowania wszelakich rozpraw, zarówno doktorskich, jak też w zakresie rozpraw habilitacyjnych. Naukowcy w młodym wieku dość często są samotni, a stopnie naukowe oraz też przeprowadzone prace badawcze, jak się wydaje w większości sytuacji stanowią wynik angażowania sił w zakresie wyobraźni. Przypomina to swego rodzaju ponowne odkrywanie Ameryki lub posiada tylko znaczenie poznawcze.

Difin, Warszawa 2005