January Weiner „Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny”

W poradniku znajdziemy m.in. istotne informacje na temat tego, jakie to oto informacje powinien posiadać absolwent, po to by w sposób skuteczny doprowadzać do przekazywania informacji o danym to oto zagadnieniu. Sposób przekazania komunikatów spowoduje wywieranie wpływu na czytelników pozytywne lub negatywne.

Jednak ważne jest tu też zadbanie o sposób rozpowszechniania tychże zagadnień, po to by były one w sposób jak najlepszy zamieszczone w wielu miejscach. Autor zwraca też uwagę na dokumentowanie wszelakich odpowiedzi, a mianowicie chodzi tu o to, iż na wiarygodność twierdzeń wpływają w największej mierze źródła, metod i sposoby zbierania różnych danych i informacji.

Nie można też zapominać o tym, iż sytuacja przyrodnika jest inna, aniżeli sytuacja przykładowo dziennikarza. W tejże oto pracy istotną uwagę zwrócono na zastosowanie komputerów, jak również wrastającą istotność w Internecie.

Napisanie wraz z zaprezentowaniem przyrodniczych prac w zakresie naukowym jest dobrym sposobem na zaprezentowanie informacji dla adeptów nauk przyrodniczych, co prezentuje wyniki swych badań. W tejże książce mieszczą się wskazówki, w jaki to oto sposób dokonać skonstruowania publikacji, oraz w jaki to oto sposób dokonać przygotowania maszynopisu wydawniczego, który byłby zgodny z wszelakimi oto wymogami, w zakresie wydawców zarówno krajowych, jak też wydawców zagranicznych.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018