Catering hotelowy na przykładzie hotelu X

55 stron, 15 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Catering – podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Rynek usług hotelarskich. 4
1.2. Istota i geneza cateringu. 6
1.3. Catering w Polsce. 10
1.4. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 15

Rozdział 2. Usługi cateringowe 20
2.1. Zadania firmy cateringowej. 20
2.2. Kontrola jakości usług. 24
2.3. Przykładowe wyposażenie firmy cateringowej 31
2.4. Usługi cateringowe zagranicą. 36

Rozdział 3. Imprezy cateringowe w hotelu X 38
3.1. Ogólne informacje o hotelu 38
3.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu X 45
3.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu X 48
3.4. Obsługa sympozjów 50

Zakończenie 53
Bibliografia 54

image_pdf