Beata Stępień „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”

Rady o codziennym pisaniu mają szansę się spełnić, gdy wiemy, o czym i jak pisać. Nie piszmy, dopóki nie ustalimy, co chcemy przekazać w naszej pracy. Brak przygotowania w postaci uzyskania odpowiedzi na poniższe pytania powoduje, że proces pisania jest dłuższy i daje mierne rezultaty:

O czym ma być nasza praca?

Jaki jest cel napisania tej pracy?

Jak zrealizować cel, rozwiązać problem?

Jak ułożyć myśli w jeden spójny, logiczny układ?

Publikacja omawia podstawowe zasady pisania prac naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz zasady zapewniające stosowanie prawidłowej, atrakcyjnej dla czytelnika formy tekstowej.

Przygotowanie tekstu polega na zebraniu, przeanalizowaniu, syntezie i uporządkowaniu informacji, przeplatanych wewnętrznymi sesjami burzy mózgów lub kreatywnymi spotkaniami mającymi na celu uporządkowanie myśli. Wypracowanie koncepcji tekstu naukowego lub badania może (i powinno) odbywać się z dala od komputera, do którego i tak będziemy musieli usiąść, aby spisać swoje wstępne przemyślenia lub narysować logiczny zarys, schemat artykułu, rozprawę doktorską, rozdział monografie itp.

W klarowny sposób w poradniku omówiono również kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy metodologiczne i formalne popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autor inspiruje do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub doskonalących warsztat naukowy.

Ze względu na rosnące wymagania promotorów naukowych, recenzentów i wydawców oraz rosnącą konkurencję między autorami dążącymi do pomnażania dorobku, znajomość zasad pisania tekstów naukowych stała się ważnym czynnikiem sukcesu każdego autora. Książka Beaty Stępień może niewątpliwie ułatwi jego osiągnięcie – z recenzji prof. dr. hab. Tomasz Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020