Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

102 strony, 38 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. Definicje zarządzania
1.2. Główne szkoły zarządzania
1.2.1. Szkoła klasyczna
1.2.2. Szkoła behawioralna
1.2.3. Szkoła ilościowo-systemowa
1.3. Funkcje zarządzania
1.3.1. Planowanie
1.3.2. Organizowanie
1.3.3. Motywowanie / Kierowanie
1.3.4. Kontrolowanie
1.4. Rola informacji w przedsiębiorstwie XXI wieku

ROZDZIAŁ II. INFORMACJA W DZIAŁALNOŚCI I FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Współczesne problemy związane z przepływem informacji w przedsiębiorstwie
2.2. Jakość informacji
2.2.1. Dostępność i dokładność informacji
2.2.2 Efektywność komunikowania
2.3. Miejsce informacji w działalności przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. SYSTEM INFORMACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Źródła i odbiorcy informacji w przedsiębiorstwie
3.2. Struktura systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
3.4. Struktura funkcjonalna
3.5. Struktura techniczno-technologiczna
3.6. Struktura  przestrzenna systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ IV. ZASADY BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Zasady powiązania systemu informacji ekonomicznej z procesami gospodarczymi
4.2. System zarządzania i jego związki z systemem informacji ekonomicznej
4.3. Założenia budowy i kierowania systemem informacji ekonomicznej
4.4. Przetwarzanie danych jako centralne zagadnienie budowy systemu informacji ekonomicznej

ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!