Wynagrodzenia jako element systemu motywacyjnego pracowników

90 stron, 101 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

Rozdział I. PODSTAWOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA 4
1.1. Istota zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 4
1.2. Funkcje zarządzania 8
1.3. Style zarządzania 12
1.4. Metody zarządzania 16

Rozdział II. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 26
2.1. Rola zasobów ludzkich w realizacji celów przedsiębiorstwa 26
2.2. Istota motywowania 29
2.3. Finansowe instrumenty motywowania 33
2.4. Poza finansowe instrumenty motywowania 42

Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 49
3.1. Geneza przedsiębiorstwa 49
3.2. Struktura organizacyjna 54
3.3. Podstawowe wskaźniki działalności gospodarczej 60
3.4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi 66

Rozdział IV. SYSTEM MOTYWOWANIA W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 69
4.1. Koncepcja systemu motywowania 69
4.2. Finansowe instrumenty motywowania 72
4.3. Poza finansowe instrumenty motywowania 75
4.4.Skuteczność systemu motywowania w ocenie kierowników i pracowników 78

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 90


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!