Turystyka motorowa w Polsce np. klubów miłośników VW Garbusa

50 stron, 28 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Problematyka w świetle literatury    4
1.1. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w pracy    4
1.2. Turystyka motorowa w Polsce    8

Rozdział II. Charakterystyka turystyki motorowej na przykładzie działalności klubów miłośników Volkswagena „Garbusa”    13
2.1. Historia VW „Garbusa”    13
2.2. Działalność klubów miłośników Volkswagena „Garbusa” na świecie    17
2.3. Organizacje i stowarzyszenia propagujące turystykę motorową w Polsce    22
2.3.1. Formy działalności turystycznej w zakresie turystyki motorowej (wycieczki, rajdy)    28
2.5. Zloty VW „Garbusa” w Polsce    29

Rozdział III. Metodologiczne założenia badań    31
2.1. Cel badań    31
2.2. Hipoteza    33
2.3. Metoda i techniki badawcze    34

Rozdział IV. Analiza materiału badawczego    36

Rozdział V. Perspektywy rozwoju turystyki motorowej na przykładzie działalności klubów miłośników Volkswagena „Garbusa”    40

Zakończenie    45
Bibliografia    47
Spis tabel    49
Spis rysunków    50


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!