Teaching English Pronunciation-A Case Study

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis

Praca licencjacka / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

INTRODUCTION
1. CHARACTERISTICS OF PRONUNCIATION METHODOLOGY
1.1. OBJECTIVES OF PRONUNCIATION TEACHING/ LEARNING
1.2. FACTORS AFFECTING PRONUNCIATION LEARNING
1.3. WHAT DOES TEACHING PRONUNCIATION INVOLVE?
1.3.1. SOUNDS-PROBLEMS FACED BY THE STUDENTS AND TEACHING IDEAS
1.3.2. STRESS AND RHTYHM
1.3.3. INTONATION
1.4. CONCLUSIONS
2. METHODOLOGY OF CASE STUDY
2.1. INTRODUCTION
2.2. ANALYSIS OF PRONUNCIATION MISTAKES AND ERRORS
2.3. TEACHING SOUNDS (10 LESSONS)
2.4. TEACHING STRESS AND RHYTHM (10 LESSONS)
2.5. TEACHING INTONATION (10 LESSONS)
2.6. CHECKING THE PROGRESS (3 LESSONS)
2.7. CONCLUSIONS
3. CONCLUSIONS
BIBLIOGRAPHY
APPENDICES
PRACA MA 56 STRON, Z CZEGO 10 STRON TO ZAŁĄCZNIKI