Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka Nr 1

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Pedagogiczno-Humanistycznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 56 stron.

Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka Nr 1 w Kielcach

Wstęp

Rozdział I
Opracowanie tematu na podstawie literatury psychologicznej i Pedagogicznej
1.1. Wychowawca-opiekun w poglądach wybitnych pedagogów przeszłości i przyszłości
1.2. Rola wychowawcy w procesie kształtowania się postaw wychowanków
1.3. Specyficzne potrzeby wychowanków domu dziecka

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Problemy i hipotezy
2.2. Metody badań
2.3. Charakterystyka tematu badań

Rozdział III
Analiza materiału empirycznego z wywiadów i dokumentów
3.1. Funkcje domu dziecka wynikające z programowych założeń funkcjonowania tego typu placówek
3.2. Przegląd metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej w badanej palcówce

Zakończenie
Bibliografia wydawnictw zwartych
Wykaz tytułów czasopism
Spis tabel


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy dyplomowej, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny albo ten sam temat, to polecamy sprawdzony serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!